مهم‌ترین پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن چه بود؟

۲۲ بهمن امسال مهم بود چون، دشمن برای آن تدارک جدی دیده بود. هرچه در چنته داشت به میدان آورده و سوگند خورده بود، نمی‌گذارد ایران چهل سالگی انقلابش را ببیند. اما با شکوه‌تر از همیشه برگزار شد.
نامزدی هدفمند نامزدی