جاسوسی آمریکا از روسیه، چین و ایران از طریق افغانستان!

مؤسسه ران پل در گزارشی نوشت آمریکا می‎خواهد با ادامه حضور نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی خود در خاک افغانستان، علیه کشور‌های روسیه، چین و ایران جاسوسی کند.
نامزدی هدفمند نامزدی