توزیع میوه شب عید در قزوین از ۲۵ اسفند ماه

رئیس سازمان تعاون روستایی قزوین گفت: توزیع میوه شب عید از ۲۵ اسفندماه آغاز می‌شود و تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.
نامزدی هدفمند نامزدی