بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2018

روان‌پریش‌ کیست؟! 0

روان‌پریش‌ کیست؟!

شاید همین چند وقت پیش به یکی از آنها برخورده باشید.شاید یکی از آنها را در گروه دوستان یا خانواده‌تان داشته باشید؛ فقط هنوز نمی‌دانید! وب سایت دیجی رو: شاید همین چند وقت پیش...

وقتی روانپزشکان اشتباه می‌کنند… 0

وقتی روانپزشکان اشتباه می‌کنند…

رابطه بین یک روان درمانگر و یک مراجع شبیه هیچ رابطه دیگری نیست. در بهترین سناریوی این رابطه، فرد به دنبال دریافت کمک از یک روان درمانگر معتبر است با این امید که عذاب،...